ODKRYJ NASZ? OFERT? POWYPADKOWYCH SAMOCHODÓW

Urlop od 18 lipca do 9 sierpnia 2020 r

S? Pa?stwo zainteresowani konkretnym pojazdem? Na stronie ze szczegó?owymi informacjami znajduje si? przycisk „pro?ba o wycen?”. Klikaj?c ten przycisk mo?na wys?a? zapytanie o wi?cej informacji. W odpowiedzi prze?lemy bardziej szczegó?owe informacje.Najpierw ostatnie218 Gran Tourer - 2051432
318 - 2051411
Passat Variant - 2051434
A5 - 2051423
Clio - 2051374
Berlingo - 2051422
Leon - 2051402
COOPER_CABRIO - 2051370
Ascona - 2051443
Master - 2051379
V50 - 2051442
Touran - 2051433
Giulietta - 2051377
A 180 - 2051381
500 - 2051368
NX 300 - 2051384
Insignia - 2051375
Giulia - 2051390
Octavia - 2051397
C 200 - 2051378
Scenic - 2051312
Q3 - 2051376
Berlingo - 2051349
C4 Picasso - 2051301
520 - 2051276
500 - 2051315
Focus - 2051314
Polo - 2051297
Juke - 2051305
Panamera - 2051317
A3 - 2051266
Kangoo - 2051295
Jumpy - 2051319
Megane - 2051214
C4 Picasso - 2051254
C 180 - 2051241
C4 Picasso - 2051273
COOPER_CLUBMAN - 2051190
A4 - 2051234
500C - 2051193
E 220 - 2051120
i30 - 2051186
Fiorino - 2051164
XC 40 - 2051161
Twingo - 2051200
ix20 - 2051108
E 350 - 2051129
Kangoo - 2051098
C3 - 2051101
XC 40 - 2051006
A1 - 2051038
X3 - 2051028
Transit Custom - 205947
MX-5 - 205943
Duster - 205927
Trafic - 205906
C5 - 205885
TT - 205740
Tiguan - 205735
RAV 4 - 205770
Sprinter - 205669
Meriva - 205662
Punto - 205197
A4 - 195519
Witamy na naszej stronie internetowej

Na stanie mamy oko?o 100 samochodów po wypadkach wszystkich marek.

Zapoznaj si? z nasz? szerok? ofert? pojazdów powypadkowych.

x

Od 1978 r. Autohandel Vanhoo NV jest aktywny na mi?dzynarodowym rynku kilkuletnich samochodów po wypadkach. Nasze pojazdy kupujemy od belgijskich firm ubezpieczeniowych i od specjalistów samochodowych. Nast?pnie sprzedajemy te powypadkowe auta w stanie w jakim one si? znajduj? do wszystkich krajów europejskich. 

Przeczytaj wi?cej
x

Na stanie mamy oko?o 150 samochodów po wypadku wszystkich marek. Codziennie dostarczane s? nam dziesi?tki nowych samochodów. Klikaj?c przycisk „OFERTA” mog? Pa?stwo zapozna? si? z naszymi pojazdami z bazy danych online. Oprócz informacji, znajd? tam Pa?stwo zdj?cia. 

Je?li nie uda?o si? znale?? auta, którego Pa?stwo szukali s? dwie mo?liwo?ci: 

  • Mo?na regularnie odwiedza? nasz? stron? internetow? lub
  • zarejestrowa? si?, aby otrzymywa? co tydzie? otrzymywa? nasz biuletyn. W biuletynie otrzymaj? Pa?stwo krótk? list? nowo dost?pnych pojazdów.
Przeczytaj wi?cej
x

S? Pa?stwo zainteresowani konkretnym pojazdem? Na stronie ze szczegó?owymi informacjami na temat pojazdu mo?na z?o?y? zapytanie o cen?. Otrzymaj? od nas Pa?stwo jeszcze wi?cej szczegó?owych informacji na temat tego pojazdu. 

Przeczytaj wi?cej
x

Samochody ze strony internetowej nie s? naprawiane, poddawane przegl?dowi technicznemu ani nie s? dostarczane do domu bez wyra?nego ustalenia tego  na pi?mie na kuponie zamówienia.

Potencjalni nabywcy oferowanych pojazdów musz? na miejscu dobrze sprawdzi? faktyczny stan auta przed jego nabyciem. Nabywcy, którzy mimo wszystko decyduj? si? dokona? zakupu na odleg?o?? i na podstawie plików multimedialnych takich jak zdj?cia i/lub filmy wideo udost?pnionych na niniejszej stronie internetowej, nie mog? pó?niej wnosi? skarg, ?e rzeczywisty stan pojazdu ró?ni si? od stanu pojazdu na udost?pnionych plikach multimedialnych. Takie ukryte wady, szkoda b?d? zu?ycie powsta?y na skutek wypadku lub istnia?y wcze?niej. Ró?nice pomi?dzy rzeczywistym a wizualnym stanem pojazdu nie mog? stanowi? podstaw do ?adnej formy rekompensaty, odszkodowania lub anulowania zakupu.

Informacje na stronie internetowej maj? charakter ogólny i s? skierowane wy??cznie do przedsi?biorstw handlowych. Osoby fizyczne akceptuj?, ?e dokonuj? zakupu na podstawie warunków przedsi?biorstw handlowych na w?asne ryzyko. Oznacza to, ?e zakupuj? oni pojazd nie naprawiony, nie po przegl?dzie technicznym, bez dostawy i bez ?adnej formy gwarancji bior?c pod uwag? wady w stosunku do stanu oryginalnego samochodu bezpo?rednio z fabryki i ni?sz? cen?, w któr? wliczono ryzyko wad ukrytych. Wszystkie pojazdy s? sprzedawane bez ?adnych gwarancji widocznej i niewidocznej szkody i zu?ycia o jakimkolwiek charakterze. Informacje nie s? przystosowana do osobistych lub konkretnych warunków i dlatego nie mog? zosta? uznane za wi???ce osobi?cie, profesjonalnie lub za prawn? rad? skierowan? do u?ytkownika.

Przeczytaj wi?cej
O VANHOO CARTRADING NV
OFERTA
ZAPYTANIE O CEN?
WARUNKI OGÓLNE

Wij maken gebruik van cookies

De website van Vanhoo maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.


Zamów nasz biuletyn


Regularnie informujemy naszych klientów o promocjach, specjalnych akcjach, dniach otwartych drzwi lub innych ciekawych ofertach. Jeśli chcą Państwo otrzymywać takie wiadomości, prosimy zamówić nasz biuletyn.