ODKRYJ NASZ? OFERT? POWYPADKOWYCH SAMOCHODÓW

S? Pa?stwo zainteresowani konkretnym pojazdem? Na stronie ze szczegó?owymi informacjami znajduje si? przycisk „pro?ba o wycen?”. Klikaj?c ten przycisk mo?na wys?a? zapytanie o wi?cej informacji. W odpowiedzi prze?lemy bardziej szczegó?owe informacje.Najpierw ostatnieMegane - 1951190
Yeti - 1951211
500 - 1951177
Kangoo - 1951160
CX-3 - 1951153
Sandero - 1951196
Edge - 1951169
Polo - 1951141
E 200 - 1951093
Polo - 1951124
Berlingo - 1951126
Renegade - 1951130
520 - 1951148
Octavia - 1951167
Clio - 1951113
Clio - 1951053
Giulia - 1951080
500X - 1951123
Panda - 1951115
Mondeo - 1951055
Micra - 1951038
116 - 1951068
Boxer - 1951045
Kadjar - 1951008
A 180 - 1951077
Octavia - 195867
Polo - 1951003
Kangoo - 1951026
C3 Aircross - 1951000
CLA 180 - 1951014
116 - 195919
ONE - 195942
Clio - 195968
500 - 195932
A3 - 195967
Expert - 195846
GIULIETTA SPORT - 1951006
Berlingo - 195897
Korando - 195863
Dokker - 195914
Clio - 195938
C3 Picasso - 195915
SX4 S-Cross - 195864
520 - 195806
X-Trail - 195905
318 - 195737
Multipla - 195945
Vito - 195827
Master - 195820
ForFour - 195874
Clio - 195791
Auris Touring Sports - 195775
X5 - 195748
Kuga - 195870
Jazz - 195793
Kangoo - 195750
Transit - 195720
CLA 200 Shooting Brake - 195721
A1 - 195764
COOPER - 195738
V60 - 195714
Avensis - 195678
XC 60 - 195669
418 - 195682
X1 - 195672
Tipo - 195649
A4 - 195519
Clio - 195607
V70 - 195544
116 - 195493
Qashqai - 195469
T5 Transporter - 195388
Caddy - 195316
COOPER_CLUBMAN - 195205
GL 320 - 195167
T-Roc - 195063
V40 - 195023
Doblo - 195040
A4 Allroad - 185760
Witamy na naszej stronie internetowej

Na stanie mamy oko?o 100 samochodów po wypadkach wszystkich marek.

Zapoznaj si? z nasz? szerok? ofert? pojazdów powypadkowych.

x

Od 1978 r. Autohandel Vanhoo NV jest aktywny na mi?dzynarodowym rynku kilkuletnich samochodów po wypadkach. Nasze pojazdy kupujemy od belgijskich firm ubezpieczeniowych i od specjalistów samochodowych. Nast?pnie sprzedajemy te powypadkowe auta w stanie w jakim one si? znajduj? do wszystkich krajów europejskich. 

Przeczytaj wi?cej
x

Na stanie mamy oko?o 150 samochodów po wypadku wszystkich marek. Codziennie dostarczane s? nam dziesi?tki nowych samochodów. Klikaj?c przycisk „OFERTA” mog? Pa?stwo zapozna? si? z naszymi pojazdami z bazy danych online. Oprócz informacji, znajd? tam Pa?stwo zdj?cia. 

Je?li nie uda?o si? znale?? auta, którego Pa?stwo szukali s? dwie mo?liwo?ci: 

  • Mo?na regularnie odwiedza? nasz? stron? internetow? lub
  • zarejestrowa? si?, aby otrzymywa? co tydzie? otrzymywa? nasz biuletyn. W biuletynie otrzymaj? Pa?stwo krótk? list? nowo dost?pnych pojazdów.
Przeczytaj wi?cej
x

S? Pa?stwo zainteresowani konkretnym pojazdem? Na stronie ze szczegó?owymi informacjami na temat pojazdu mo?na z?o?y? zapytanie o cen?. Otrzymaj? od nas Pa?stwo jeszcze wi?cej szczegó?owych informacji na temat tego pojazdu. 

Przeczytaj wi?cej
x

Samochody ze strony internetowej nie s? naprawiane, poddawane przegl?dowi technicznemu ani nie s? dostarczane do domu bez wyra?nego ustalenia tego  na pi?mie na kuponie zamówienia.

Potencjalni nabywcy oferowanych pojazdów musz? na miejscu dobrze sprawdzi? faktyczny stan auta przed jego nabyciem. Nabywcy, którzy mimo wszystko decyduj? si? dokona? zakupu na odleg?o?? i na podstawie plików multimedialnych takich jak zdj?cia i/lub filmy wideo udost?pnionych na niniejszej stronie internetowej, nie mog? pó?niej wnosi? skarg, ?e rzeczywisty stan pojazdu ró?ni si? od stanu pojazdu na udost?pnionych plikach multimedialnych. Takie ukryte wady, szkoda b?d? zu?ycie powsta?y na skutek wypadku lub istnia?y wcze?niej. Ró?nice pomi?dzy rzeczywistym a wizualnym stanem pojazdu nie mog? stanowi? podstaw do ?adnej formy rekompensaty, odszkodowania lub anulowania zakupu.

Informacje na stronie internetowej maj? charakter ogólny i s? skierowane wy??cznie do przedsi?biorstw handlowych. Osoby fizyczne akceptuj?, ?e dokonuj? zakupu na podstawie warunków przedsi?biorstw handlowych na w?asne ryzyko. Oznacza to, ?e zakupuj? oni pojazd nie naprawiony, nie po przegl?dzie technicznym, bez dostawy i bez ?adnej formy gwarancji bior?c pod uwag? wady w stosunku do stanu oryginalnego samochodu bezpo?rednio z fabryki i ni?sz? cen?, w któr? wliczono ryzyko wad ukrytych. Wszystkie pojazdy s? sprzedawane bez ?adnych gwarancji widocznej i niewidocznej szkody i zu?ycia o jakimkolwiek charakterze. Informacje nie s? przystosowana do osobistych lub konkretnych warunków i dlatego nie mog? zosta? uznane za wi???ce osobi?cie, profesjonalnie lub za prawn? rad? skierowan? do u?ytkownika.

Przeczytaj wi?cej
O VANHOO CARTRADING NV
OFERTA
ZAPYTANIE O CEN?
WARUNKI OGÓLNE
Ok More info
Cookies help us to improve your browsing experience.

Zamów nasz biuletyn


Regularnie informujemy naszych klientów o promocjach, specjalnych akcjach, dniach otwartych drzwi lub innych ciekawych ofertach. Jeśli chcą Państwo otrzymywać takie wiadomości, prosimy zamówić nasz biuletyn.